הסדרת מעמד

הסדרת מעמד בישראל בני זוג זרים של אזרחים ישראלים, אם הינך מנהל/ חיים זוגיים עם מי שאינו אזרח ישראל וברצונכם להסדיר את מעמדו החוקי בישראל ההליך המדורג הינו ההליך הנדרש משרדנו מתמחה בתחום ובעל ניסיון רב ויודע לטפל בכל סוגיה המתעוררת במקצועיות וברגישות.