תביעות נזיקין ולשון הרע

דני נזיקין הן הענף המסדיר את מערכת היחסים בחברה כאשר פעולה מסוימת של צד אחד עלולה לפגוע או פוגעת בצד האחר. 

תחום העיסוק של דיני הנזיקין

פקודת הנזיקין עוסקים באירועים מגוונים שהתוצאה שלהם היא גרימת נזק או שעלול להיגרם נזק. בחיי היום יום אנו נתקלים באירועים נזיקים כבשגרה למשל: אדם הולך ברחוב ונופל לבור שהעירייה כרתה והוא נפצע, תאונות דרכים, ניתוח כושל. אנו למדים שדיני הנזיקין תפקידם להגן על אינטרסים רבים שלנו כמו אינטרס לשלמות הגוף,לשמו הטוב של פלוני.

למעשה הערך העליון שאנו רוצים להגן עליו זה חופש הפעולה של הפרט, אך דיני הנזיקין אומרים לי שהחופש נגמר רק כאשר הוא מזיק לאחר. דיני הנזיקין מגנים על חופש הפעולה של הפרט אל מול שלמות הרכוש, הגוף, האינטרס הכלכלי , שמו הטוב של האדם וכו'.

דני נזיקין הן הענף המסדיר את מערכת היחסים בחברה כאשר פעולה מסוימת של צד אחד עלולה לפגוע או פוגעת בצד האחר.

כללי ההתנהגות בחברה מעוגנים בדרך כלל בכללי מוסר אתיקה וחברתיים. במילים אחרות נורמות מוסריות.

כאשר נורמה מוסרית –כלל מוסרי הופכת לחוק אז הנורמה המוסרים היא בעצם נורמה משפטית. אחד ההבדלים בין נורמה מוסרית לנורמה משפטית הוא באכיפה. נורמה מוסרית שמופרת איננה גוררת אכיפה משפטית כלומר סנקציה אלא במסגרת אותו מקצוע אם זה קבוע בתקנון. במילים אחרות נורמה משפטית נאכפת ע"י המערכת המשפטית. במערכת המשפט אן לנו וואקום כאשר יש לצד אחד זכויות לצד אחר יש חובות. אם לדוגמה יש לי זכות שלא יפגעו ברכושי שלא יכנסו לביתי הפרטי ללא רשות לכולם חוץ ממני יש חובה שלא לפגוע ברכושי ושלא להיכנס לביתי ללא רשות.

כאשר מופרת זכות משפטית, כאמור זכות שמוגנת ע"י מערכת המשפט, אמורים דיני הנזיקין לתת את התרופה לצד שנפגע, כלומר אם מישהו יפלוש לדירתו של אדם, עצם הפלישה היא גם נזק ודיני הנזיקין באים לתת לי תסעד מה לעשות עם אותו פולש.

אבל כדי לקבל סעד מבית המשפט חובת ההוכחה שאכן יש פולש שהפר את החובה המוטלת עליו לא לפלוש לדירתי היא על בעל הדירה. כאשר מופרת זכות ראשונית, הרי שקמה הזכות לסעד – זכות שניונית. כאשר קמה הזכות לתבוע דין נזיקין הרי שעל התובע להוכיח כי המזיק הנתבע הפר את החובה המוטלת עלו. כלומר אותו אדם סטה מהתנהגות או מנורמה מקובלת.

בהקשר זה יש לשים לב שיתכן שתוטל אחריות גם על צד שלישי שלא גרם ישירות לנזק לדוגמה ביטוח או מעסיק. יש מצבים שבהם עוולה (התנהגות שהוגדרה ע"י מערכת המשפט כעוולה). יש עוולה שהיא חד פעמית בניגוד לעוולה שמתמשכת, אם אני השמדתי את המחשב של פלוני זו עוולה חד פעמית. אם אני בונה גדר או פולש לדירה כל יום שאני בונה או פולש אני עושה מעשה שמוגדר כעוולה מתמשכת. יש לזה תוצאה לגבי הסעד שיתקבל. אם זה סעד שמתבקש למנוע או להפסיק עוולה מתמשכת זה שונה מסעד בגין עוולה שבוצעה כבר. על כל פנים, אם אני קובע שהתנהגות מסוימת היא עוולה הרי שקמה עילת תביעה אבל לא תמיד מובטחת הזכייה במשפט, יש הרבה פעמים שיקולים שבית המשפט שוקל אותם.

איזה חוקים נזיקיים נכללים בפקודת הניזקין:

ח' הפיצויים לנפגעי ת"ד, תשל"ה-1975 = נזקי גוף בלבד

ח' האח' למוצרים פגומים, תש"ם-1980 = נזקי גוף בלבד

חיקוקים שבהם יש הוראות נזיקיות (מגדירים התנהגויות מסוימות כעוולות)

*איסור לשון הרע (1965),

*הגנת הפרטיות (1981),

*עוולות מסחריות (1999),

*איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים(2000),

*חוק הגנת הצרכן (1981),

חוק המחשבים (1995),

*חוק ההגבלים העסקיים ועוד.

עוולות סל:

רשלנות ( ס' 35 , 36 לפקנ"ז).

הפרת חובה חקוקה ( ס'  63 לפ' הנזיקין).

בעצם אנו מבינים שפקודת הנזיקין מכתיב נורמה של התנהגות בכל מיני זירות , מה מותר לעשות ומה אסור לעשות.

תחום עיסוק תביעות נזיקין ולשון הרע כולל:

פס
  • mmeoian נפגעי תאונות דרכים
  • mmeoian לשון הרע, הוצאת דיבה
  • mmeoian נזקי רכוש
  • mmeoian תאונות
דיני נזיקין

המלצת לקוחות

פס

תהליך דיני נזיקין

פס
1
הכרת הלקוח והבעיה
2
לאבחן את הסוגיה המשפטית המתאימה
3
לאסוף חומר, רפואי , נזיקי..
4
בחירת דרך פעולה

לקוחות בוחרים במשרדנו לייצוג בעניין דיני נזיקין מכיוון ש:

פס
טובת לקוח

ניסיון משפטי

משפט

ליווי בוועדות

חשיבה יצירתית

טובת הלקוח לפני הכל.

תשובות לשאלות בעניין דיני נזיקין

פס
חוק לנפגעי תאונות דרכים פלת"ד אינו מייחד פיצוי לגורם שאינו אשם בתאונה, מדובר בחוק שמפצה נפגעים ללא קשר לאחריותם לתאונה.
חוק נפגעי תאונות דרכים, דאג לסוגיות מסוג אלו, ברוב המקרים יש ביטוח חובה לרכב שאמור לכסות נפגע, אך במידה ובעל הרכב לא עשה ביטוח חובה, או שלא ידוע מי הנהג או הרכב, יש ביטוח "קרנית" ביטוח זה אמור לכסות נפגעים שאין להם פרטי ביטוח שניתן לתבוע.
חוק לשון הרע, ופגיעה בפרטיות נותן מענה לסוגיית השימינג, וקבע פיצוי ללא הוכחת נזק של 70,000 ש"ח.
אכן ניתן לתבוע את השכן בגין נזקים שנגרמו לביתך, וזאת משום רשלונותו.
Call Now Button

צרו קשר לתיאום פגישה:

או חייגו:

דילוג לתוכן