בוררות וגישור

חברתנו שמה דגש על בוררות וגישור, ומהווה את המרכז לבוררות וגישור בדרום. גישור זו דרך טובה ומוצלחת במקרים רבים, ומאפשרת להגיע לפתרון ללא צורך במשפט בתחומים ובסוגיות שונות.

בוררות וגישור

חברתנו שמה דגש על בוררות וגישור, ומהווה את המרכז לבוררות וגישור בדרום. גישור זו דרך טובה ומוצלחת במקרים רבים, ומאפשרת להגיע לפתרון ללא צורך במשפט בתחומים ובסוגיות שונות.

פתרון סכסוכים באופן אלטרנטיבי

חברתנו מתמחה בייצוג לקוחות בהליכי בוררות, תוך הבנה עמוקה בדיני בוררות, אשר לא פעם מכריעה את הכף.
הבוררות היא ענף משפטי מתפתח אשר לו יתרונות רבים, המהירות, היעילות והגמישות בתהליכים אלה מאפשרת מציאת פתרון לסכסוכים בצורה אלטרנטיבית ומחוץ לכותלי בית המשפט.
ההבדל המשמעותי בין בוררות לגישור הוא ההכרעה, שכן בבוררות יש בורר המכריע ומוציא פסק דין, בעוד שבבוררות אין יכולת להכרעה בסכסוך, אלא רק ניסיון לגישור. תהליך הגישור הינו וולונטרי וחופשי יותר, ותהליך הבוררות הוא רשמי ומלווה בפרוטוקול.

המרכז לבוררות וגישור בדרום הינו המרכז הראשון מסוגו בדרום המאפשר פתרון לסכסוכים בענפים שונים. המרכז הינו מקום לניהול מקצועי של בוררויות וגישורים באמצעות השימוש בפתרונות אלטרנטיביים, פחותי עלויות ומהירים באופן משמעותי.
באמצעות צוות הבוררים והמגשרים המוסמכים של חברתנו, פתרון סכסוכים עסקיים יכול להיות פשוט יותר, בזכות המקצועיות ובניהול מיטבי.

תחום עיסוק בוררות וגישור כולל:

פס
  • mmeoian בוררות עסקית
  • mmeoian בוררות בענייני עבודה
  • mmeoian בוררות בקהילות פרה מודרניות
  • mmeoian גישבור - בוררות וגישור

המלצת לקוחות

פס

תהליך מרכז בוררות וגישור בדרום

פס
1
הסכמה של שני הצדדים בהסכם שנחתם מראש, דרישת הכתב.
2
הסכמה לגבי ההכרעה בסכסוך בבוררות וגם לגבי מינוי הבורר.
3
קביעת שיטת ניהול הליך הבוררות.
4
לאחר ניהול הליך בוררות פסק בורר.

לקוחות בוחרים במשרדנו לייצוג בעניין מרכז בוררות וגישור בדרום מכיוון ש:

פס
טובת לקוח

בעלי הסמכה לניהול בוררות

משפט

ניסיון ומומחיות בתחומים הנדונים

חשיבה יצירתית

יושר הוגנות ללא משוא פנים.

תשובות לשאלות בעניין מרכז בוררות וגישור בדרום

פס
בברורות יש בורר שמכריע שומע את הראיות והצדדים והוא זה שמכריע . בגישור אין יכולת להכריע בסכסוך הוא יכול לנסות לגשר.
לבורר נתונה בבוררות אותה סמכות כמו לשופט,להזמין עדים למתן עדות,לחייב בהמצאת מסמכים כפי שהיא נתונה לבית המשפט בתובענה חיוב בהוצאות.
פסק בורר ניתן לביטול באם אינו עומד בתנאיו של סעיף 24 לחוק הבוררות : בית המשפט רשאי, על פי בקשת בעל-דין (בחוק זה – בקשת ביטול), לבטל פסק בוררות, כולו או חלקו, להשלימו, לתקנו או להחזירו לבורר, מאחת העילות האלה: (1) לא היה הסכם בוררות בר-תוקף; (2) הפסק ניתן על ידי בורר שלא נתמנה כדין; (3) הבורר פעל ללא סמכות או שחרג מהסמכויות הנתונות לו לפי הסכם הבוררות; (4) לא ניתנה לבעל-דין הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו; (5) הבורר לא הכריע באחד הענינים שנמסרו להכרעתו; (6) הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לתת נימוקים לפסק והבורר לא עשה כן; (7) הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לפסוק בהתאם לדין והבורר לא עשה כן; (8) הפסק ניתן לאחר שעברה התקופה לנתינתו; (9) תכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור; (10) קיימת עילה שעל פיה היה בית משפט מבטל פסק דין סופי שאין עליו ערעור עוד.
סעיף 3 לחוק הבוררות קובע כי : ניתן לעשות בוררות רק על נושא שניתן להסכים עליו יש בעולם דברים שלא ניתן להסכים עליהם. לבוררות כזו אין תוקף. למשל : 1. עבירות פליליות. אין אפשרות להעביר לבורר את הסוגיה של עבירה פלילית. 2. סוגיות מנהליות. שיקול דעת מנהלי של הרשויות. 3. זכויות קנייניות רשומה – לדוגמא זכויות מקרקעין. האם בורר יכול להעביר זכויות מצד לצד. התשובה היא לא. 4. סוגיית דיני משפחה אינה ניתנת לבוררות, בדיני משפחה יש היבטים שהמחוקק אומר זה שלי ואני מחליט אבהות, אימוץ, גיל. 5. פסק הדין רייכר נגד רייכר, שם היה החלטות חד צדדיות. השופטת נאור, החליטה, נושאים שטובת הילד, אין אפשרות להעביר לבורר כלל וכלל. 6. דיני עבודה רוב המחלוקות הם דינים קוגנטים (כאלה שאין אפשרות להסכים עליהם). 7. פירוק חברה פירוק חברה לא ניתן להסדיר באמצעות הליך בוררות.
Call Now Button

צרו קשר לתיאום פגישה:

או חייגו:

דילוג לתוכן