נהיגה בשכרות ותחת השפעת אלכוהול

כל החדשות והעדכונים

חברת עורכי הדין בוסקילה, כהן, בן-שחר, מלכה ושות' 
אנו עושים את המיטב לעדכן אתכם במידע המשפטי הטוב ביותר.

בפקודת התעבורה סעיף 64 ב' הוגדר "משקה משכר" – משקה שריכוז האלכוהול בו גבוה מהריכוז שקבע שר התחבורה בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת; לענין זה, רישום ריכוז האלכוהול על גבי מכל המשקה יהיה ראיה לכאורה לריכוז האלכוהול המצוי במשקה;

נהיגה בשכרות

בפקודת התעבורה סעיף 64 ב' הוגדר "משקה משכר" – משקה שריכוז האלכוהול בו גבוה מהריכוז שקבע שר התחבורה בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת; לענין זה, רישום ריכוז האלכוהול על גבי מכל המשקה יהיה ראיה לכאורה לריכוז האלכוהול המצוי במשקה;

שיכור ע"פ פקודת התעבורה סעיף 64 (3) הוא אחד מאלה:

(1) מי ששותה משקה משכר בעת נהיגה או בעת שהוא ממונה על הרכב;
(2) מי שבגופו מצוי סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן;
(3) מי שבגופו מצוי אלכוהול בריכוז הגבוה מהריכוז שקבע השר, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, וחזקה שריכוז זה היה בגופו בשלוש השעות שקדמו לנטילת דגימות הנשיפה, השתן או הדם, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר;

נהיגה תחת השפעת אלכוהול ע"פ פקודת התעבורה סעיף 64 (4)

נוהג תחת השפעת אלכוהול מי שנתון תחת השפעת משקה משכר או תחת השפעת סם מסוכן, ובלבד שבבדיקת מעבדה לא נמצא שריכוז האלכוהול בדמו נמוך מהסף שנקבע בתקנות לפי פסקה (3) או מהסף כאמור בפסקה (3א),

למעשה מה ההבדל בין הסעיפים שאליהם התכוון המחוקק?

סעיף 64 (3) מתייחס למצב בו נעשתה לנהג בדיקת שיכרות ע"י מדידה עם מכשיר או בדיקת דם במעבדה ואילו סעיף 64 (4) מתייחס להערכת שוטר ע"י בדיקה חזותית אשר מתבססת התרשמות ע"י בדיקת מאפיינים.
משטרת ישראל מבצעת מדידות לנהג שיכרות בשני אופנים, האחד בדיקת דם והשני בדיקת נשיפה עם מכשיר דרגר ( ינשוף).

אז מה המידה הנמדדת שבו נהג מוגדר כשיכור?

סעיף (3א) לפקודת התעבורה קובע אחד המנויים להלן שלפי דגימת נשיפה, בגופו מצוי אלכוהול בריכוז העולה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף, או לפי דגימת דם – בריכוז העולה על 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר דם:
סעיף זה מתייחס לאוכלוסייה מיוחד אם בגופם יש אלכוהול בריכוז העולה על 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר דם או על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף, יחשבו שיכורים.

(א) נהג חדש;
(ב) נהג שטרם מלאו לו 24 שנים;
(ג) נהג בעת נהיגה ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר לפי רישיון הרכב עולה
על 3,500 קילוגרם;
(ד) נהג בעת נהיגה ברכב ציבורי;

לא פעם לקוחות מגיעים אלי עם תיאור אירוע ואין הם יודעים מה ההבדל במושגים שהם משתמשים לכן נעשה סדר ונסביר

מה ההבדל בין מכשיר נשיפון, לבין מכשיר הינשוף, לבין בדיקת מאפיינים ובדיקת דם?

נשיפון –הוא מכשיר עזר לשוטר הבודק שבעצם נותן אינדיקציה באם הנהג שתה אלכוהול כלשהו התוצאה הינה תוצאה שלא ניתן להרשיעה את הנהג על פיה בנהיגה בשכרות, אך על בסיס מכשיר, הנשיפון ותוצאת המדידה השוטר יעביר את הנהג להמשך בדיקה במכשיר הינשוף, שעליו נדבר בהמשך.

נשיפון

בדיקת מאפיינים– היא בדיקת ביצוע בו השוטר מבקש מהנהג לבצע מספר תרגילי ביצוע ועל פיהם השוטר מתרשם באופן סובייקטיבי האם הנהג תחת השפעת אלכוהול, חלק מהתרגילים הם, עמידה על רגל אחת פתיית ידיים לצדדים והבאת אצבע לאף עם עיניים סגורות, הליכה על קו ישר, הרמת ראש כלפי מעלה ועמידה ישרה, האם הנהג מפיץ רייח של אלכוהול, תמונת המצב שעולה מבדיקות אלו יוצרת לשוטר התרשמות באם הנהג תחת השפעת אלכוהול.
שימו לב : בדיקות אלו מבוססות על ממצאים לא מדעיים או מדידים, כלומר הם יוצרים רושם לשוטר האם הנהג תחת אלכוהול או לא, ע"פ חוק הנהג לא חייב לבצע בדיקות אלו.

ינשוף – הינו מכשיר אלקטרוני המפיק פלט המודד ריכוז האלכוהול באויר נשוף של נהג פלט המכשיר שמופק הינו קביל בבית משפט ומשמש להרשעת נהג בשכרות.

שלא יהיו ספקות שוטר המבקש לתת דגימת נשיפה במכשיר הינשוף או בדיקת דם על הנהג חובה לתת דגימה, שוטר המבקש לתת דגימת נשיפון אין חובה לתת דגימה.

ינשוף

זכרו נשיפון, בדיקת מאפיינים, לא חובה לביצוע — ינשוף חובה.

נהג המסרב לתת בדיקה ע"פ דרישת השוטר או שהנהג מנסה להכשיל את הבדיקה, ניתן להרשיעו בנהיגה בשכרות ע"פ סעיף 62(3) לפקודת התעבורה.

ענישה: פסילת מינימום בשל נהיגה בשכרות 39א. לפקודת התעבורה הורשע אדם על עבירה כאמור בסעיף 62(3), דינו – בנוסף לכל עונש אחר – פסילה מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנתיים, ואם כבר הורשע על עבירה זו בשנה שקדמה לאותה עבירה – פסילה לתקופה שלא תפחת מארבע שנים; אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.

סעיף זה למעשה קובע כי מי הורשע בנהיגה בשכרות יקבל עונש של פסילת רישיון לתקופה של שנתיים, זאת הסיבה שמומלץ לנהג לקבל ייצוג בבית המשפט במטרה להביא להפחתה בענישה.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב email
שתפ במייל
שיתוף ב print
להדפסה
עוד מאמרים בנושא:
Call Now Button

צרו קשר לתיאום פגישה:

או חייגו:

דילוג לתוכן